இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் கிடைச்சா கண்ணை மூடிட்டு கல்யாணம் பண்ணுங்க? வாழ்க்கையில் சோகமான நாட்கள் கூட மிகவும் அழகா இருக்கும்..!

SHARE:

ஜோதிடத்தில் ஒவ்வொரு எண்ணுக்கும் ஒருவித சக்தியும் ஆற்றலும் தனி குணங்களும் உண்டு. காதல், அன்பு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நம்மால் நினைத்து ப...


ஜோதிடத்தில் ஒவ்வொரு எண்ணுக்கும் ஒருவித சக்தியும் ஆற்றலும் தனி குணங்களும் உண்டு.
காதல், அன்பு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நம்மால் நினைத்து பார்க்க முடியுமா. கண்டிப்பாக முடியாது. ஏனெனில் இவ்விரண்டும் தான் நம் வாழ்க்கையை சுவையானதாக மாற்றுகிறது.
இந்த திகதியில் பிறந்தவர் எந்த திகதியில் பிறந்தவர்களை திருமணம் செய்தால் அவரது வாழ்க்கை சந்தோசமாக இருக்கும், இருக்காது என்ற பலன் இருக்கின்றன.
சரி வாங்க காதல் கில்லாடிகளே உங்கள் காதல் பொருத்தத்தை பார்க்கலாம்....
1,10,19,28 ஆம் திகதியில் பிறந்தவர்கள்
1,10,19,28 ஆம் திகதியில் பிறந்தவர்கள் 3, 4, 5, 6, 8 ஆகிய திகதியில் பிறந்தவர்களை திருமணம் செய்துக் கொள்ளலாம். இவர்கள், 1ம் எண்காரர்களை (பெண்கள்) தவிர்க்க வேண்டும்.
காரணம் 1ஆம் எண் சூரியன், சூரியன்(பெண்) அதிபதியாக வரும்போது அங்குக் கௌரவப் பிரச்சினைகள், குடும்ப அன்யோன்யம் குறைதல் போன்ற சிக்கல்கள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன.
1, 10, 19, 28 திகதிகளும், 6, 15, 24 திகதிகளும் கூட்டு எண் 1 அல்லது 6 வரும் திகதிகளிலும் திருமணம் செய்தால் வாழ்க்கை செழிக்கும்.
2,11,20,29 ம் திகதியில் பிறந்தவர்கள்
2,11,20,29 ம் திகதியில் பிறந்தவர்களுக்கு 1, 3, 5, 6 ஆகிய எண்களில் பிறந்த பெண்கள் ஏற்றவர்கள். இருப்பினும் 7ஆம் திகதி பிறந்த பெண் மிகவும் சிறந்தவள் என்ற கருத்து நிலவுகிறது.
8 அல்லது 9 எண் உடைய பெண்களை மட்டும் மணக்கவே கூடாது. பிறகு வாழ்வே நரகமாகிவிடும். 1ம் எண்ணில் பிறந்த பெண்,இவர்களை அடக்கி ஆளும் திறன் கொண்டிருப்பார்கள்.
நல்ல வழித் துணையாகவும் அமைவாள். 2,11,20,29 ம் திகதியில் பிறந்தவர்கள் தங்களது திருமணங்களை 1, 10, 19, 28, 6, 15, 24, 7, 16 மற்றும் 25 திகதிகளும் மற்றும் 1, 6, 7 என்ற கூட்டு எண்ணாக வரும் நாட்களிலும் திருமணம் செய்துக் கொள்ளலாம்.
3,12,21,30 ஆம் திகதியில் பிறந்தவர்கள்
3,12,21,30 ஆம் திகதியில் பிறந்தவர்கள் 3, 9 ஆகிய எண்களில் பிறந்தவர்களைத் திருமணம் செய்து கொண்டால் வாழ்க்கை இனிமையாக அமையும். 2ஆம் எண்ணில் பிறந்தவர்களையும் திருமணம் செய்துக் கொள்ளலாம், இவர்கள் உங்களை அனுசரித்துப் போவார்கள்.
4,13,22,31 ஆம் திகதியில் பிறந்தவர்கள்
4,13,22,31 ஆம் திகதியில் பிறந்தவர்கள் 1, 8 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்த பெண்களை திருமணம் கொண்டால் திருமண வாழ்க்கை நல்லப்படியாக அமையும்.
5, 6 எண்களில் பிறந்த பெண்களும், இவர்களுக்கு நன்மையே செய்வார்கள்.
மேலும் 4ம் திகதியில் பிறந்த ஆண்கள், 6ஆம் திகதியில் பிறந்த பெண்ணை திருமணம் செய்துக் கொண்டால் அவர்களது பொருளாதார வசதிகள் முன்னேற்றமடையும். இவர்கள் தங்களுடைய திருமணத்தை 1, 6 எண்ணாக வரும் திகதிகளில் செய்துக் கொண்டால் திருமண வாழ்க்கை இன்பமையமாக அமையும்.
5,14,23 ம் திகதியில் பிறந்தவர்கள்
5,14,23 ம் திகதியில் பிறந்தவர்கக்கு காதல் மீது அதிக மோகம் இருக்கும். தைரியமாக காதலில் ஈடுபடுவார்கள். அதுவும் 5, 9 ஆகிய எண்களில் பிறந்தவர்களால் காதலால் மிகவும் ஈர்க்கப்படுவார்கள்.
இவர்கள் 1, 3, 6 பிறந்தவர்களையும் மணக்கலாம். 9, 18, 27, 1, 10, 19, 28 ஆகிய திகதிகளும், கூட்டு எண் 1, 9 வரும் திகதிகளும் திருமணத்திற்கு உகந்தவை.
இவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் குறைவு எனவே 2, 6 ஆகிய எண்களில் பிறந்தவர்களை திருமணம் செய்துக் கொண்டால் குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும்.
6,15,24 ஆம் திகதியில் பிறந்தவர்கள்
6,15,24 ஆம் திகதியில் பிறந்தவர்கள் 6, 9 எண்களில் பிறந்த பெண்களை திருமணம் செய்துக் கொள்வதால் நல்ல வாழ்க்கை அமையும்.
1, 3, 4, 5 ஆகிய எண்களில் பிறந்தவர்களை தவிர்த்துவிடுவது நல்லது. மற்றும் திருமண நாளை 1, 10, 19, 28, 6, 15, 24, 18, 27 ஆகிய திகதிகள் அல்லது 1, 6, 9 போன்ற கூட்டு எண் வரும் நாட்களில் செய்துக் கொண்டால் நல்ல நன்மை பெறலாம்.
7,16,25 ஆம் திகதியில் பிறந்தவர்கள்
7,16,25 ம் திகதியில் பிறந்தவர்கள் 1, 2, 5, 6 ஆகிய எண்களில் பிறந்தவர்களை மணந்து கொண்டால் நல்ல திருமண வாழ்க்கை அமையும். குறிப்பாக 2, 1 ஆகிய திகதிகளில் பிறந்த பெண்களால் மிகவும் இனிய இல்லறம் அமையும். 8ந் திகதி பிறந்தவர்களை மணந்து கொண்டால், இல்வாழ்க்கையே கசந்துவிடும்.
திருமணம் செய்து கொள்ளும் நாட்களில் எண்கள் 1, 2, 6 வருவது சிறந்தது. 9ம் எண் நடுத்தரமானதுதான்.
8,17,26 ம் திகதியில் பிறந்தவர்கள்
8,17,26 ம் திகதியில் பிறந்தவர்கள் 1, 4 ஆகிய திகதிகளில் பிறந்த பெண்களை திருமணம்செய்துக் கொள்ளலாம்.
2, 7 மற்றும் 8ஆம் என்னில் பிறந்த பெண்ணை மட்டும் திருமணம் செய்யக்கூடாது என்று கூறப்படுகிறது. 9ஆம் திகதியில் பிறந்த பெண்கள் இவர்களை அடக்கி ஆள முயல்வார்கள். திருமணம் செய்யும் நாளின் கூட்டு எண் 1, 6 வந்தால் இல்வாழ்க்கை செழிக்கும்.
9,18,27 ஆம் திகதியில் பிறந்தவர்கள்
9,18,27 ம் திகதியில் பிறந்தவர்கள் தாம்பத்தியத்தில் மிகுந்த நாட்டமும், முனைப்பும் உடையவர்களாக இருப்பார்கள். இவர்களது நட்பு எண்களான 3, 5, 6, 9 ஆகிய எண்களில் பிறந்தவர்களை திருமணம் செய்துக் கொண்டால், இவர்களது திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக அமையும்.
இவர்களுக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்கும் பாக்கியம் அதிகம்.
2, 11, 20, 29, 8, 17, 26 ஆகிய திகதிகளில் பிறந்த பெண்களையும், கூட்டு எண் 2, 8 ஆக வரும் பெண்களையும் திருமணம் செய்யக்கூடாது.
மீறி செய்தால் திருமண வாழ்க்கை துயரமாக அமைய வாய்ப்புகள் உண்டு. 3, 6, 9, 1 ஆகிய நாட்களில் திருமணம் செய்துக் கொண்டால், இல்லறம் நல்லறமாக அமையும்.

Name

Comedy,1,Comman News,2,English Tech News,32,Learning,2,Sports,8,Tamil news,1,Tech News,21,update,128,ஆன்மிக தகவல்,5,கல்வி,1,சினிமா,51,செய்திகள்,424,தகவல்,6,தகவல் தொழிநுட்பம்,20,மருத்துவம்,34,ராசிபலன்,3,வா‌ஸ்து,1,விளையாட்டு,76,ஜோதிடம்,22,
ltr
item
Help full News: இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் கிடைச்சா கண்ணை மூடிட்டு கல்யாணம் பண்ணுங்க? வாழ்க்கையில் சோகமான நாட்கள் கூட மிகவும் அழகா இருக்கும்..!
இந்த திகதியில் பிறந்தவர்கள் கிடைச்சா கண்ணை மூடிட்டு கல்யாணம் பண்ணுங்க? வாழ்க்கையில் சோகமான நாட்கள் கூட மிகவும் அழகா இருக்கும்..!
https://3.bp.blogspot.com/-TOcGRUdduGs/XNWPHyK3sLI/AAAAAAAABm4/n9ywUoj86ZExG2PM36vhMCN6J4PTw35ywCLcBGAs/s1600/number.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-TOcGRUdduGs/XNWPHyK3sLI/AAAAAAAABm4/n9ywUoj86ZExG2PM36vhMCN6J4PTw35ywCLcBGAs/s72-c/number.jpg
Help full News
http://www.helpfullnews.com/2019/05/blog-post_95.html
http://www.helpfullnews.com/
http://www.helpfullnews.com/
http://www.helpfullnews.com/2019/05/blog-post_95.html
true
3058881042743585899
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy