உலகில் மக்கள் வாழ்வதற்கு குறைந்த செலவே ஆகும் நாடுகளின் டாப் 10 பட்டியல்; முதல் இடத்தில் எந்த நாடு தெரியுமா?


உலகில் மக்கள் குறைந்த செலவில் வாழ்வதற்கான நாடுகளின் பட்டியலில் வெனிசுலா முதல் இடத்தை பிடித்துள்ளது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் மக்கள் வாழ்வதற்கு சிறந்த நாடுகளின் நகரங்கள் மற்றும் மக்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக உணரும் நாடுகளின் தகவல்கள் போன்றவை ஒவ்வொரு ஆண்டும் வெளியிடப்படும்.
அந்த வகையில் Worldwide Cost of Living Survey பணத்தின் மதிப்பு, உணவுகள், வாழ்வதற்கு இருப்பிடம் போன்றவற்றின் அடிப்படையில் குறைந்த அளவே செலவு ஆகும் நாடுகளின் பட்டியலை சமீபத்தில் வெளியிட்டுள்ளது.
அதில் வெனிசுலாவின் Caracus நகரம் முதலிடத்தையும், சிரியாவின் Damascus இரண்டாவது இடத்தையும், உஸ்பேகிஸ்தானின் Tashkent மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளது.
உலகில் மக்கள் வாழ்வதற்கு குறைந்த செலவே ஆகும் நாடுகளின் டாப் 10 பட்டியல்
1. Caracus, Venezuela
2. Damascus, Syria
3. Tashkent, Uzbekistan
4. Almaty, Kazakhstan
5. Bangalore, India
6. Karachi, Pakistan
6. Lagos, Nigeria
8. Buenos Aires, Argentina
8. Chennai, India
10. New Delhi, India
அதிக செலவு ஆகும் நாடுகளின் பட்டியலில் சிங்கப்பூர், பிரான்ஸ், சினா போன்ற நாடுகள் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது.
அதிக செலவு ஆகும் நாடுகளின் டாப் 10 பட்டியல்
1. Singapore, Singapore
1. Paris, France
1. Hong Kong, China
4. Zurich, Switzerland
5. Geneva, Switzerland
5. Osaka, Japan
7. Seoul, South Korea
7. Copenhagen, Denmark
7. New York, US
10. Tel Aviv, Israel
10. Los Angeles, US

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்