38 வருடங்களுக்கு பின் விமான பயண மற்றும் சேவைக் கட்டணங்களில் ஏற்பட்ட அதிரடி மாற்றம்!


38 வருடங்களுக்கு பிறகு விமான பயண மற்றும் சேவைக் கட்டணங்களில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, வெளிநாட்டு விமான நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமான விமானங்களில் அறவிடப்படும் கட்டணங்கள் 57 சதவீதத்தினால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருத்தியமைக்கப்பட்ட புதிய கட்டணங்களின் படி நாளாந்த கொடுப்பனவுகள் 6 மில்லியன் ரூபா வரையில் அதிகரிக்கப்படலாம் எனவும் போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
இலங்கை கடற்பரப்பில் நாளாந்தம் 125 விமானங்கள் பறப்பதாகவும், இதனூடாக தினசரி 3.9 மில்லியன் வருவாய் கிடைப்பதாகவும் குறித்த அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.