நேர்மையாக ‘லீவ் லெட்டர்’ எழுதிய மாணவன் - குவியும் பாராட்டு...!