ஏப்ரல், 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
மரணப்படுக்கையில் இருப்பதாக கூறப்பட்ட வடகொரிய தலைவர் கிம் ஜாங்... அவர் தொடர்பில் வெளியான முக்கிய தகவல்